direct naar inhoud van 2.2 Streekplanuitwerking Zoekzones
Plan: Bestemmingsplan Miggelenbergweg 20 Hoenderloo
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1136-ont1

2.2 Streekplanuitwerking Zoekzones

In de streekplanuitwerking 'Zoekzones stedelijke functies en landschappelijke versterking' zijn de zoekzones aangegeven waarbinnen toekomstige woningbouw wenselijk wordt geacht. De zoekzones zijn vervolgens overgenomen in de Ruimtelijke Verordening Gelderland. De (grotere) zoekzones zijn als een gebied op de kaart behorende bij de streekplanuitwerking (en de verordening) aangegeven. Voor de zoekzones bij kleine kernen en buurtschappen is echter gekozen voor een symbolische aanduiding, een stip op de kaart ter hoogte van de betreffende kern of het betreffende buurtschap. Gedachtegang hierachter is dat gemeenten de ruimte moeten hebben om - uitgaande van de aanwezige kwaliteiten - in en rond kleine kernen en buurtschappen maatwerk voor nieuwe woon- en werkfuncties te realiseren met in acht neming van de gestelde beleidskaders. Hoenderloo, waar het plangebied toe behoort, heeft ook een aanduiding zoekzone kleine kernen. Het streekplan (en de ruimtelijke verordening) biedt dus de mogelijkheid voor woningbouw ter hoogte van het plangebied toe te staan.