direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Miggelenbergweg 20 Hoenderloo
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1136-ont1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Hoenderloo. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 16 oktober 1980, bij het besluit met nummer 98.018 en 577, en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 8 januari 1982, bij het besluit met nummer RO221/5-ROV/G5210.

Het garagebedrijf in het plangebied heeft de bestemming Garagebedrijf. Grond met die bestemming is bestemd voor 'een verkoop-, herstel- en onderhoudsinrichting van motorrijtuigen' inclusief 'een inrichting voor detailaflevering van motorbrandstoffen'. Bebouwing dient te worden opgericht binnen het aangegeven bouwvlak. Verder is een inpandige bedrijfswoning toegestaan. De openbare weg in het plangebied heeft de bestemming Verkeersdoeleinden.

Het resterende gedeelte van het plangebied heeft de bestemming Agrarische doeleinden, klasse A. Deze gronden zijn bestemd voor landbouw en veeteelt, met behoud van de aanwezige, landschappelijke en natuurlijke waarden.

Binnen deze bestemmingen is het oprichten van de geplande woningbouw niet mogelijk. Derhalve is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1136-ont1_0003.jpg"

Figuur 3: uitsnede (gedigitaliseerde) plankaart met het plangebied rood omkaderd (overlay met kadastrale kaart en GBKA).