direct naar inhoud van 7.4 Economische uitvoerbaarheid
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-ont1

7.4 Economische uitvoerbaarheid

Voorliggend bestemmingsplan 'De Parken, Indische Buurt en Beekpark' betreft een actualisatie van diverse vigerende bestemmingsplannen en heeft een beheerkarakter. Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening dient voor nieuwe ontwikkelingen een exploitatieplan opgesteld te worden. Omdat er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden, kan het opstellen van een exploitatieplan achterwege blijven. Het plan is economisch uitvoerbaar.