direct naar inhoud van 7.2 Inspraak en overleg
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-ont1

7.2 Inspraak en overleg

De Nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan 'De Parken, Indische Buurt en Beekpark' is samen met de bijbehorende functiekaart gepresenteerd op een bewonersavond op Vervolgens heeft de Nota van uitganspunten met ingang van 1 november 2012 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Er zijn 29 reacties ontvangen. Deze reacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota inspraak en overleg die is opgenomen als bijlage 5 bij de toelichting van het bestemmingsplan.