direct naar inhoud van 5.4 Archeologie
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-ont1

5.4 Archeologie

De gemeente Apeldoorn beschikt over een gemeentelijke archeologische beleidskaart. Deze
archeologische beleidskaart, zoals hierna weergegeven, geeft inzicht in welke mate de kans
bestaat om archeologische resten in de bodem aan te treffen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1131-ont1_0024.png"

Uitsnede Archeologische beleidskaart gemeente Apeldoorn, 2010

Het middengebied en het zuiden van de Indische Buurt, Beekpark, het zuidwesten van De Parken en ter plaatse van het Verzetsstrijderspark is een hoge trefkans op archeologische vondsten opgenomen. Het overige deel van de Indische Buurt heeft een gemiddelde trefkans en De Parken heeft een lage trefkans op archeologische vondsten. Aan elke trefkans (laag, middel of hoog) is een vorm van vervolgonderzoek gekoppeld, die bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen wordt vereist. Bij een lage trefkans kan worden volstaan met een archeologische quickscan. Afhankelijk van de resultaten kan een vervolgonderzoek worden aanbevolen.Bij een middelmatige trefkans is een bureauonderzoek verplicht dat kan worden gevolgd door een verplicht veldonderzoek. Bij een hoge trefkans is een archeologisch onderzoek verplicht, waarbij wordt gestreefd naar het behoud van archeologische waarden.

In het bestemmingsplan is dit vertaald in een dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie Hoog' voor de gebieden met een hoge archeologische verwachting. Hierbij dient een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden bij bodemingrepen groter dan 50 m2 en dieper dan 50 cm. Voor de gebieden met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde is een dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie Middelhoog' opgenomen, waarbij onderzoek nodig is bij bodemingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 50 cm. De lage archeologische verwachting is vertaald in een algemene gebruiksregel. Bij bodemingrepen groter dan 1000 m2 en dieper dan 50 cm dient dan archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden.

Dat er binnen het gebied daadwerkelijk archeologische waarden te verwachten zijn, wordt geïllustreerd door de vijf grafheuvels, waarvan de oudste zeker 4000 jaar oud is, die nu nog steeds in het spainkbos, vlakbij de Heuvellaan in de Indische buurt, liggen. Deze heuvels zijn deels beschermd als archeologisch rijksmonument.