direct naar inhoud van 4.12 Groen en water
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-ont1

4.12 Groen en water

4.12.1 Visie

Het groen en het water levert een belangrijke bijdrage aan de waarde van de beschermde gezichten. Dit geldt niet alleen voor het groen in de openbare ruimte maar ook voor het groen op particuliere gronden in De Parken en Indische buurt. Ook het openbare groen in het Beekpark is van belang voor het plangebied.

Naast het water in de parken doorkruisen de sprengen De Vlijt en de Badhuisspreng het plangebied. Deze leveren een belangrijke bijdrage voor de waterhuishouding. Het groen en ook het water verdient dan ook een adequate regeling in het bestemmingsplan.

4.12.2 Vertaling in het bestemmingsplan
  • Voor het openbare groen in het plangebied is de bestemming 'Groen - 1' opgenomen. Dit geldt zowel voor het groen binnen de beschermde gezichten als in het Beekpark.
  • Grote aaneengesloten waardevolle groengebieden dan wel open en onbebouwde binnenterreinen (in De Parken) die op grond van de geldende bestemmingsplannen al beschermd worden, hebben de bestemming 'Groen - 2' gekregen. Deze gronden mogen gebruikt worden als tuin, maar morgen niet bebouwd worden. Eventueel aanwezige hogere beplanting mag alleen verwijderd worden met een omgevingsvergunning.