direct naar inhoud van 2.8 Woonvisie
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-ont1

2.8 Woonvisie

In de woonvisie, Wonen in Apeldoorn 2010 (2002) schetst de gemeente haar visie op Apeldoorn als woonstad. Deze visie is doorvertaald in instrumenten die worden gehanteerd om het beleid in praktijk te brengen, te weten: de woonatlas, het woningbouwprogramma en het prestatiecontract met de corporaties. Tussentijds wordt de woonvisie bijgestuurd en aangevuld op basis van tussentijdse resultaten en mogelijk veranderende inzichten en ontwikkelingen.

Onderhavig bestemmingsplan betreft een conserverend bestemmingsplan. Bij nieuwe woningbouwinitiatieven is het van belang dat er een afweging plaatsvindt met betrekking tot de Woonvisie Wonen in Apeldoorn 2010 en de Woonatlas 2005