direct naar inhoud van 2.24 Visie Grindbermen
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-ont1

2.24 Visie Grindbermen

Bijzonder aandachtspunt voor de openbare ruimte vormt het behoud en terugbrengen van de historische grindbermen in het gebied. De grindbermen die vroeger langs veel wegen lagen dragen bij aan het typische karakter van het gebied.

De bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke waarde van grindbermen is be-leidsmatig verankerd in de Visie Grindbermen (2008). Uitgangspunt van de visie is dat grindbermen in zowel stad als landelijke kernen behouden blijven en waar mogelijk weer worden hersteld en onderling verbonden. Hiermee wordt een voor Apeldoorn uniek cultuurhistorisch gegeven in het straatbeeld teruggebracht wat een bijdrage levert aan het versterken van de lokale identiteit.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1131-ont1_0009.png"

Uitsnede kaart Visie Grindbermen


In de Indische Buurt zijn grindbermen aanwezig langs de Loolaan, Koningin Hortenselaan, de Badhuisweg en delen van de Koning Lodewijklaan. In de Parken is een grindberm aanwezig langs de Catharinalaan. Er wordt naar gestreefd om deze grindbermen te herstellen dan wel te behouden.