direct naar inhoud van 2.23 Bidbook Uitgaans- en cultuurkwartier Apeldoorn
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-ont1

2.23 Bidbook Uitgaans- en cultuurkwartier Apeldoorn

Het bidbook Uitgaans- en cultuurkwartier Apeldoorn is een verdere uitwerking van de ambities en vaste waarden uit het Regieplan Binnenstad en is op 19 januari 2011 vastgesteld. De belangrijkste doelstelling voor het uitgaans- en cultuurkwartier is het versterken van de eigen aantrekkingskracht van het gebied voor het uitgaans- en vrije-tijdspubliek. In het bidbook is aangegeven wat er moet gebeuren om de aantrekkings-kracht van het uitgaans- en cultuurkwartier te versterken en er is aangegeven welke partijen een bijdrage leveren aan de uitvoering van het bidbook.

De volgende vier verbeteropgaven zijn gegeven die gezamenlijk bijdragen aan een ver-sterking van het uitgaans- en cultuurkwartier, het gaat hierbij om zowel de uitstraling en functies (de hardware) als de samenwerking en activiteiten (de software):

  • 1. Fysiek: het verbeteren van de openbare ruimte, gebouwen en verbindingen;
  • 2. Aanbod: van overwegend nachthoreca en cultuur naar een kwalitatief aantrekkelijk middag-avond-nachtaanbod met vrijetijds- en uitgaanstrekkers;
  • 3. Samenwerking: het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers in het cultuur- en uitgaanskwartier;
  • 4. Profilering: het steviger in de markt zetten van het uitgaans- en cultuurkwartier in stad en regio.


De uitvoering van het bidbook vraagt om inspanning van en samenwerking met veel partijen: ondernemers, brouwers, vastgoedeigenaren, Stichting Apeldoorn Promotie en gemeente. Deze partijen zijn allen uitgenodigd om een bieding te doen op de verbeter-opgaven uit het bidbook. De biedingen vormen de concrete uitvoeringsagenda voor 2012-2013.