direct naar inhoud van 2.20 Kadernotitie Een buurt als park
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-ont1

2.20 Kadernotitie Een buurt als park

De kadernotitie 'Een buurt als park' is een kadernotitie voor het bestendigen van het groene karakter van de Parkenbuurt. Voor Apeldoorn is groen een kernkwaliteit van de stad. De duurzame instandhouding ervan is vastgelegd in met name De Groene Mal. De aanwijzing tot beschermd stadsgezicht in 2005 benadrukt de bijzondere rol die de Parkenbuurt vervult in het groene Apeldoorn. Bij deze aanwijzing speelden de lanen en het vele groen als sterk verbindende factor een belangrijke rol.

In de kadernotitie is het groene aspect van de Parkenbuurt met een integrale benadering onderzocht. De karakteristieken, het gebruik, het groen en de deelgebieden in De Parken zijn geanalyseerd. Vervolgens is een visie weergegeven op hoe in de toekomst geanticipeerd moet worden op ontwikkelingen om het groene karakter van de buurt te behouden.

Dit gebeurt aan de hand van de volgende drie strategie├źn:

  • 1. Een park als buurt: door gebruik te maken van een rijk palet aan boomsoorten krijgt de hele buurt een parkachtige uitstraling. Hiermee wordt ook een diversiteit in leef-tijdsopbouw, grootte, seizoensaspecten en een sterker verband tussen particuliere en openbare ruimten nagestreefd.
  • 2. Nieuwe elementen: door het veranderd ruimtegebruik kalft het groen lokaal af. Met de nieuwe elementen worden deze gaten op strategische wijze gedicht.
  • 3. Frame en franje: voor al het groen geldt de hoofdindeling in frame en franje. Met deze hoofdindeling wordt de robuuste structuur met een hoge levensverwachting duidelijk benoemd. Met de franje wordt de kleurrijkdom van de buurt sterk in het groen doorgevoerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1131-ont1_0006.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1131-ont1_0007.png"

Frame en franje uit de kadernotitie Een buurt als park


De inrichting van particulier terrein bepaalt in belangrijke mate het beeld van de buurt. In de kadernotitie worden tevens enkele handreikingen gedaan ten aanzien van de binnentuinen, de voortuinen en erfafscheidingen. Particulier terrein bepaalt in belangrijke mate het beeld van de Parkenbuurt.