direct naar inhoud van 2.19 Gemeentelijke monumentenverordening 2012
Plan: De Parken, Indische Buurt en Beekpark
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1131-ont1

2.19 Gemeentelijke monumentenverordening 2012

De Monumentenverordening 2012 is op 20 september 2012 vastgesteld door de gemeenteraad van Apeldoorn en is op 20 december 2012 in werking getreden. De Monumentverordening 2012 regelt zaken met betrekking tot rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden, gemeentelijke stads- en dorpsgezichten en archeologische terreinen.

2.19.1 Gemeentelijk beschermd stadsgezicht

Op grond van de (toenmalige) gemeentelijke monumentenverordening is de Indische Buurt in 2002 aangewezen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Doel van de aanwijzing is de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende structuren en ruimtelijke kwaliteiten van de gebieden te onderkennen als zwaarwegend belang bij toekomstige ontwikkelingen. De aanwijzingen beoogt op die wijze een basis te bieden voor een ruimtelijke ontwikkeling die inspeelt op de aanwezige kwaliteiten, daarvan gebruik maakt en daarop voortbouwt. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende structuren en ruimtelijke kwaliteiten van de Indische Buurt beschreven. Voor de redengevende beschrijving van dit gemeentelijke beschermd stadsgezicht wordt verwezen naar bijlage 2 bij de toelichting.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1131-ont1_0005.png"

Gebied dat is aangewezen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht

2.19.2 Gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden

Binnen het bestemmingsplangebied zijn meerdere gemeentelijke monumenten gelegen. Tevens bevindt zich binnen zowel het rijksbeschermd stadsgezicht De Parken als het gemeentelijk beschermde stadsgezicht Indische Buurt een groot aantal beeldbepalende panden. Bijlage 3 bevat een overzicht van deze objecten.

2.19.3 Karakteristieke panden

Naast rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden is er in het bestemmingsplangebied een aantal panden met aanzienlijke cultuurhistorische waarde en beeldwaarde. Karakteristieke panden hebben geen monumentenstatus en zijn per definitie gelegen buiten de beschermde stadsgezichten. Door hun cultuurhistorische en ruimtelijke waarde zijn karakteristieke panden evenwel van groot belang voor het waardevolle beeld van hun omgeving. Die waarden komen onder andere tot uitdrukking in de gebiedseigen typologie, markante ligging, bijdrage aan het typische beeld en/of de bijzondere vorm en functie.