direct naar inhoud van 7.4 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Dorp Hoenderloo
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-von1

7.4 Economische uitvoerbaarheid

Voorliggend bestemmingsplan 'Dorp Hoenderloo' betreft een actualisatie van diverse vigerende bestemmingsplannen en heeft overwegend een beheerkarakter.

Voor de enkele ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt, dient conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening een exploitatieplan te worden opgesteld, tenzij hiervoor het kostenverhaal van gemeentelijke kosten anderszins is verzekerd.

Voor het voorliggende bestemmingsplan is het kostenverhaal anderszins verzekerd. Bij eventuele ontwikkelingen zal per ontwikkeling een anterieure overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer worden gesloten. Voorafgaand aan de vaststelling wordt een tweede anterieure overeenkomst afgesloten. Hierdoor kan het opstellen van een exploitatieplan achterwege blijven.

Het plan is daarmee economisch uitvoerbaar.