direct naar inhoud van 3 BESTAANDE SITUATIE PLANGEBIED EN OMGEVING
Plan: Bestemmingsplan Dorp Hoenderloo
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-von1

3 BESTAANDE SITUATIE PLANGEBIED EN OMGEVING

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied. In paragraaf REGELS wordt ingegaan op de historische ontwikkeling van het gebied, de cultuurhistorie en het landschap. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de ruimtelijk en functionele structuur van de verschillende deelgebieden.

In 2010 is een Cultuurhistorische analyse Hoenderloo gemaakt. De uitkomst van de analyse is verwerkt in dit hoofdstuk en in hoofdstuk 5 De Cultuurhistorische analyse Hoenderloo is in bijlage 1bij de toelichting opgenomen.