direct naar inhoud van 3.3 Groenstructuur
Plan: Bestemmingsplan Dorp Hoenderloo
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-von1

3.3 Groenstructuur

Zoals beschreven in paragraaf 3.2 wordt de omgeving van Hoenderloo ervaren door de afwisseling van openen gesloten ruimten. Rondom de kern worden deze ruimten gevormd door de afwisseling tussen agrarische percelen en bosgebieden (zie onderstaande afbeelding).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1128-von1_0004.png"

Groenstructuur in en om Hoenderloo (Uit: Dorpskwaliteit in beeld)

(In lichtgroen de open ruimten en in donkergroen de bossen)'

Het grootste bosgebied is gelegen ten noorden van het dorp in het gebied van de Hoenderloogroep. Hier ligt een groot aaneengesloten bosgebied wat aansluit aan de park de Veluwe. Binnen dit bosgebied zijn wel verschillende paviljoens gelegen waardoor wanneer je langs de Kampheuvellaan door dit bosgebied rijdt je ook veel open plekken aantreft.

In de Achterkrim liggen afwisselend kleine bosgebiedjes en agrarische percelen waardoor hier een afwisseling in uit- en doorzichten ontstaat.

In dorp Hoenderloo komen veel lange straten en wegen voor met bomen erlangs. Deze lanen dragen het beeld van Hoenderloo. De lanen in Hoenderloo zijn niet zo formeel aangeplant als de lanen van een buitenplaats. Er is enige variatie in plaats, afstand tussen de bomen, boomtypes, en grootte van de boom.

Daarnaast zijn binnen het dorp drie kenmerkende groene ruimten aanwezig:

  • Groene ruimte aan de Middenweg/Parkweg
  • De groenzone aan de Krimweg (met de waterput aan de kop van de groenzone)
  • Brink en Zevensprong

Deze ruimten zijn als bestemming groen in het bestemmingsplan opgenomen

Naast het bosachtige gebied van de Hoenderloogroep kent het gebied aan de westzijde langs de Arckelaan een heel bijzondere laanbeplanting.

De structurele groenplekken zoals hiervoor genoemd hebben in dit bestemmingsplan de bestemming ´Groen´ gekregen en zijn daarmee beschermd tegen oprichten van nieuwe bebouwing. De waterput en muziekkiosk zijn aangeduid als bestaande objecten in de groen ruimte. De laanbeplanting aan de Arckelaan is beschermd middels een aanduiding op verbeelding binnen de bestemming ´Maatschappelijk´. De echte bosgebiedjes hebben de bestemming ´Bos´ gekregen.