direct naar inhoud van 2.7 Strategische economische beleidsvisie Apeldoorn 2000 - 2020
Plan: Bestemmingsplan Dorp Hoenderloo
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-von1

2.7 Strategische economische beleidsvisie Apeldoorn 2000 - 2020

In dit document staan de belangrijkste uitgangspunten en ambities voor het economische beleid van Apeldoorn tot 2020. Voor verschillende economische sectoren zijn gedetailleerde uitvoeringsplannen gemaakt. Als ambitie kiest Apeldoorn voor verdere economische ontwikkeling. Speerpunten zijn:

  • een evenwichtige economische basis behouden;
  • de productiestructuur verbreden (clusterspecialisatie);
  • de kwaliteit van toerisme en recreatie verbeteren;
  • de binnenstad en vier wijkcentra versterken;
  • de plattelandseconomie verstevigen.

De gemeente heeft 18 concrete activiteiten en projecten vastgesteld op verschillende economische terreinen; kantoren en bedrijven, wijkeconomie, zorgsector, detailhandel en horeca, toerisme en recreatie, plattelandsontwikkeling en -economie, arbeidsmarkt en relatiebeheer.

Het dorp Hoenderloo ligt in het zuidelijke deel van de Veluwe en dichtbij het Nationaal Park De Hoge Veluwe en het Deelerwoud. Hoenderloo heeft een ruime voorzieningenstructuur door het toerisme. De voorzieningen voor verblijfsrecreatie zijn toe aan modernisering. Doel van deze kwaliteitsverbetering is een vergroting van het aantal slaapplaatsen, zodat het aantal overnachtingen kan toenemen. Door de veranderende vraag en veroudering van veel voorzieningen is daarnaast voor verblijfsrecreatie is kwaliteitsverbetering nodig.