direct naar inhoud van 4.10 Wonen
Plan: Dorp Hoenderloo
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1128-ont1

4.10 Wonen

4.10.1 Visie

Verreweg de meest bestaande panden in Hoenderloo zijn in gebruik als woning.

Enerzijds is dan ook van belang dat de kwaliteiten en diversiteit in bebouwing beschermd worden waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 'reguliere' woningen en monumenten en beeldbepalende panden.

Om de waarde van de bebouwing ook op lange termijn te kunnen waarborgen en in stand te houden is anderzijds het bieden van voldoende flexibiliteit aan de gebruiksmogelijkheden van de woningen van belang. In het bestemmingsplan worden geen mogelijkheden opgenomen voor de toevoeging van nieuwe woningen. Alleen bestaande en feitelijk aanwezige woningen worden dus in dit bestemmingsplan vastgelegd.

De gemeente heeft ervoor gekozen om binnen de woonfunctie naast de reguliere beroepen aan huisregeling ook het houden van een bed & breakfast toe te staan. Bed & breakfast voorzieningen zijn tot dusver planologisch mogelijk gemaakt in de bestemmingsplannen voor het buitengebied. Dit type voorzieningen kan in het stedelijk gebied of dorpen echter ook prima gedijen. Zeker in de toeristische kernen van de gemeente zoals Hoenderloo en dan met name het gebied De Krim is hiervoor uitermate geschikt.

4.10.2 Vertaling in het bestemmingsplan

Naast hetgeen in algemene zijn al over de bebouwing is opgenomen in paragraaf 4.5.2 is voor het bestemmingsplan het volgende van belang. I

  • Bij een woning mogen maximaal 85 m2 aan bijgebouwen worden gebouwd. Deze moeten worden opgericht op de gronden op de kavel die zijn aangewezen als 'erf.'
  • Woningen mogen onder voorwaarden mede worden gebruikt ten behoeve van 'beroepsuitoefening aan huis' en 'bed and breakfast'. Dit geldt ook voor de bijgebouwen.