direct naar inhoud van 3.5 Wonen
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeekseweg 8-13-15 Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1127-ont1

3.5 Wonen

In Het Woud is de hoofdfunctie landbouw. In het geldende bestemmingsplan Het Woud wordt de omvorming van een agrarisch bedrijf naar burgerwoning reeds via een wijzigingsbepaling mogelijk gemaakt. Daarbij is het wel van belang dat de ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen (agrarische) bedrijven niet onevenredig worden belemmerd. Van oudsher is Het Woud een gebied met een overwegend sobere, kleinschalige bebouwing. Voor het hele gebied wordt op grond van het geldend gemeentelijk beleid een maximale inhoudsmaat van 700 m³ nagestreefd.