direct naar inhoud van 3.4 Landbouw
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeekseweg 8-13-15 Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1127-ont1

3.4 Landbouw

Het overgrote deel van het woud kan worden beschouwd als agrarisch gebied. Binnen dit agrarisch gebied kan een onderscheid worden gemaakt in open gebieden (waaronder het onderhavige plangebied) en gebieden met een halfopen en een plaatselijk meer besloten karakter. In het gehele agrarische gebied is de grondgebonden landbouw de hoofdfunctie. In verband met mogelijke verstening en verdichting van het open gebied wordt de nieuwvestiging (nieuwe agrarische bouwpercelen) in dit gedeelte van Het Woud slechts onder strikte voorwaarden toegestaan.