direct naar inhoud van 3.3 Natuur
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeekseweg 8-13-15 Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1127-ont1

3.3 Natuur

Aan de overzijde (ten noord-westen van het deelgebied Berendsen) van het kanaal ligt de golfbaan Scherpenbergh en recreatieplas Alba. Dit gebied sluit aan op het bosgebied van het Nationaal park en het Natura2000-gebied "Veluwe". Dit gebied ligt op circa 500 meter van het onderhavige plangebied.

De natuurwaarden in het deelgebied Berendsen bestaan uit een bosstrook aan de noordzijde van de huidige parkeerplaats. Op de oostelijke oever van het Apeldoorns kanaal staan zeer oude Zomereiken waarvan de gemiddelde leeftijd wordt geschat op 100 jaar plus. De natuurwaarden aan de Klarenbeekseweg 8 worden ingevuld door een houtsingel rond het campingterrein.

De landschappelijke structuren binnen en grenzend aan het plangebied zijn geschikt als verbindende structuren voor kleine grondgebonden zoogdieren, vleermuizen en vogels.