direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeekseweg 8-13-15 Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1127-ont1

3.1 Inleiding

Het deelgebied Berendsen (Klarenbeekseweg 13-15) betreft een locatie welke in gebruik is als wasserij/ stomerij bestaande uit enkele nieuwe hallen. Er is een restant van een oude hal zichtbaar aan de zuidzijde. De parkeerplaats, van het bedrijf, is momentueel aan de noordzijde gesitueerd, begrensd met een strook bomen. In dit strookje met bomen is een elektriciteitshuisje aanwezig. In de zuidelijke punt van het plangebied, is een gedeelte ingericht voor de opslag van materiaal voor het bedrijf wegenbouw BAM. Het terrein is verhard met asfalt. Rondom deze opslagplaats is een bosplantsoen aangelegd. Tussen de bedrijfspanden en het opslagterrein is een woning aanwezig met tuin en bijgebouwen. In totaal is er in de huidige situatie sprake van 3600 m2 aan bedrijfsbebouwing.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1127-ont1_0004.png"

Schets huidige situatie Klarenbeekseweg 13-15 (Berendsen)

Het deelgebied met betrekking tot de Klarenbeekseweg 8 is deels in gebruik als agrarisch bedrijf en deels als camping. Het agrarisch bedrijf bestaat uit een woonhuis met erachter een kleine schuur, een grote schuur met verschillende ruimtes, een kalverenstal, een stalling voor onder meer caravans, een schuur met deels werkplaats en deels ingericht als voorziening voor de camping. De camping (aan de noordzijde van het perceel) bestaat uit een groot grasveld met aan de rand standplaatsen voor caravans/ tenten. In totaal is er circa 1800 m2 aan (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing aanwezig.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1127-ont1_0005.png"

Schets huidige situatie Klarenbeekseweg 8 (Berendsen)