direct naar inhoud van 2.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeekseweg 8-13-15 Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1127-ont1

2.4 Gemeentelijk beleid

Niet agrarische -bedrijvigheid

Behoud en versterking van de werkgelegenheid en daarnaast het accomoderen van deze (lokale) bedrijvigheid is voor de gemeente een speerpunt van beleid. De gemeente faciliteert dergelijke huisvestingssituaties in Apeldoorn zo goed mogelijk. De ontwikkeling en uitbreiding van bestaande lokale bedrijfsterreinen wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de mogelijkheden die de bestaande infastructuur biedt. De lokale werkgelegenheid wordt, daar waar mogelijk, ruimtelijk ondersteund. Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande omgevingswaarden. Van belang is de aard, de schaal en de gebondenheid van het bedrijf met de omgeving.

Beleid functieverandering

Het Apeldoorns beleid volgt het beleidskader zoals deze voor de Stedenhoek in de regionale structuurvisie is neergelegd. Dit beleid is gebaseerd op het provinciale uitvoeringskader functieverandering. Het beleid voorziet in een kader voor hergebruik van gebouwen en kavels van beƫindigde agrarische bedrijven en een regeling voor sloop en nieuwbouw. De grondgedachte is dat hergebruik, sloop en nieuwbouw een kwaliteitsverbetering moet opleveren en verrommeling moet tegengaan. De beleidskaders hebben de status van streekplanuitwerking.