direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeekseweg 8-13-15 Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1127-ont1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Volgens het huidige bestemmingsplan 'Het Woud" hebben de onderliggende gronden van het bedrijfsterrein Berendsen de bestemming "niet-agrarische bedrijven Ws (wasserijbedrijf)". Op dit moment bedraagt het aantal m2 aan bedrijfsbebouwingsoppervlakte circa 3600 m2. In de nieuwe situatie zal de bebouwingsoppervlakte circa 4700 m2 bedragen. Een toename van circa 1100 m2. Voorts zullen, door het verplaatsen van het parkeerterrein van de noordzijde naar de zuidzijde van het bedrijfsperceel de nieuw te realiseren parkeerplaatsen buiten de bestaande bedrijfsbestemming komen te vallen. Een verplaatsing van het bestaande parkeerterrein is noodzakelijk om daarmee de uitbreiding van het bedrijfsgebouw aan de noordzijde mogelijk te maken. Zowel de uitbreiding van het bedrijfsgebouw alsook de verplaatsing van de bestaande parkeerplaatsen passen niet binnen de voorschriften van het geldende bestemmingsplan. Een herziening van het bestemmingsplan is zodoende noodzakelijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1127-ont1_0002.png"

Uitsnede plankaart Het Woud (blauw=klarenbeekseweg 11-15, rood=klarenbeekseweg 8)

Het perceel van de familie van de Wetering aan de Klarenbeekseweg 8 heeft op dit moment een agrarische bestemming. Daarmee is het bouwperceel in hoofdzaak bestemd voor agrarische bedrijvigheid. Tevens wordt op het bestaande agrarische bouwperceel als nevenactiviteit een mini-camping geƫxploiteerd en planologisch toegelaten. De realisatie van de extra woningen (3 stuks) past niet binnen de voorschriften van het geldende bestemmingsplan. Ook voor dit project is een herziening van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk.