direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Vossen 66 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1121-ont1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan betreft een particulier initiatief. De kosten van de planrealisatie en de plankosten c.q. procedurekosten zijn voor rekening van de verzoeker, zodat er voor de gemeente geen kosten aan zijn verbonden.

Het betreft geen bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro zodat er geen verplichting is tot het opstellen van een exploitatieplan.