direct naar inhoud van 2 AANLEIDING
Plan: Bestemmingsplan Vossen 66 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1121-ont1

2 AANLEIDING

Het perceel Vossen 66 is in eigendom van Staatsbosbeheer. De woning werd tot voor kort als zodanig verhuurd.

Voor vrijkomende gebouwen die geen beheersfunctie hebben heeft Staatsbosbeheer het beleid om deze in te zetten voor recreatief gebruik. Daarvoor is in 1997 het project 'Vakantiewoningen' onder de naam 'Buitenleven' gestart. Vanuit dit project worden panden die vrijkomen en voldoen aan criteria van onder andere rust en ruimte en liggen in of nabij een natuurterrein van Staatsbosbeheer, verbouwden verhuurd als vakantiewoning.

Uitgangspunten hierbij zijn een extensieve vorm van recreatie, rust en ruimte zowel in als rond de woning. Bij de renovatie wordt de authenticiteit van het gebouw zoveel mogelijk gehandhaafd of teruggebracht.

Omdat het perceel Vossen 66 voldoet aan de criteria heeft Staatsbosbeheer het voornemen om de woning te gaan gebruiken als recreatiewoning. Omdat de geldende woonbestemming zo'n gebruik niet toelaat is een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave noodzakelijk. Met dit bestemmingsplan wordt daar uitvoering aan gegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1121-ont1_0002.png"

Figuur 2: uitsnede plankaart Buitengebied Agrarische Enclave met het plangebied omkaderd