direct naar inhoud van 1 INLEIDING
Plan: Bestemmingsplan Vossen 66 Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1121-ont1

1 INLEIDING

Dit bestemmigsplan heeft betrekking op het perceel Vossen 66. Op dit perceel staat een als zodanig bestemde woning met bijbehorende voorzieningen. Het perceel maakt deel uit van het Bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave (vastgesteld door de gemeenteraad op 25 januari 2001 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 4 september 2001) en heeft daarin de bestemmingen Wonen, Agrarisch gebied met landschapswaarden (openheid in het landschap) en Bos met meervoudige doelstellingen. Met dit bestemmingsplan wordt de woonbestemming zodanig gewijzigd dat een gebruik als recreatiewoning mogelijk wordt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1121-ont1_0001.png"

Figuur 1: Ligging plangebied (rood kader) binnen omgeving