direct naar inhoud van Bijlage 1 Procedureschema
Plan: Bestemmingsplan Vossen 66 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1121-onh1

Bijlage 1 Procedureschema

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding
 
-  
Voorbereidingsbesluit geldig t/m
 
-  
Voorontwerp ter inzage
 
-  
Ontwerpplan ter inzage
 
27-01-2011 - 09-03-2011  
Vaststelling door gemeenteraad
 
12-05-2011  
Terinzagelegging vastgesteld plan
 
06-06-2011 - 18-07-2011  
Aanwijzing GS/Minister van VROM
 
-  
Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak
 
-  
Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Datum inwerkingtreding b.p.
 
20-07-2011  
Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
 
-  
Datum onherroepelijk worden bestemmingsplan
 
20-07-2011  
Opmerkingen
 
-