direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie en archeologie
Plan: Bestemmingsplan Vossen 66 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1121-onh1

5.4 Cultuurhistorie en archeologie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

De planlocatie ligt in een gebied dat op de cultuurhistorische beleidskaart een hoge attentiewaarde heeft. Het perceel ligt in een gebied met bijzondere landschappelijke waarden. Onder meer is er sprake van een oud esdek en historische verkavelingsstructuren. Aantasting van deze aspecten is niet aan de orde. De herziening voorziet uitsluitend in een ander gebruik van het bestaande woongebouw. Dat andere gebruik, in de vorm van een recreatiewoning, heeft geen effect op de waarden.

5.4.2 Archeologische waarden

De locatie Vossen 66 valt binnen het gebied met een hoge archeologische attentiewaarde. Omdat de herziening uitsluitend voorziet in een gebruiksverandering en er dus geen nieuwe bebouwingsmogelijkheden ontstaan is geen specifiek archeologisch onderzoek noodzakelijk. Wel wordt ter bescherming van mogelijke toekomstige (her)bouw plannen een beschermingsregeling in het bestemmingsplan opgenomen.