direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Bestemmingsplan Asselsestraat 200
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1118-vas1

1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting

De toelichting is opgebouwd in 7 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt het beleidskader, de wet- en regelgeving van Rijk, provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn dat van toepassing is voor dit project, beschreven.

De bestaande situatie van het plangebied en de directe omgeving wordt in hoofdstuk 3 beschreven, waarbij aandacht wordt besteed aan o.a. de ruimtelijke structuur, groenstructuur en de verkeerssituatie. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens ingegaan op de daadwerkelijke plannen die gerealiseerd gaan worden op de planlocatie, waarbij aspecten als bebouwing en de verkeersontsluiting worden beschreven. De uitvoering van de plannen en de gevolgen daarvan op o.a. het milieu worden beschreven in hoofdstuk 5.

In hoofdstuk 6 wordt de juridische planopzet, de vertaling van de plannen in regels, beschreven. In hoofdstuk 7 is gericht op de inspraak en overleg met een verwoording van de reacties met een gemeentelijke beantwoording.