direct naar inhoud van Bijlage 6 Uitleg van de diverse technologieën (duurzame) energie
Plan: Bestemmingsplan Asselsestraat 200
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1118-onh1

Bijlage 6 Uitleg van de diverse technologieën (duurzame) energie

Uitleg van de diverse technologieën (duurzame) energie

1.1 De energie aanvraag kan verminderd worden door de verhoging van isolatie niveau in gebouwen. Een hoog isolatie niveau wordt altijd geadviseerd, want de meest goedkope energie is energie die niet nodig is.

ISOLATIE: Voor het bepalen van de DAF-prestaties (Duurzaam, Aanpasbaar en Flexibel) wordt gebruikt gemaakt van het instrument GPR-Gebouw. De gemeente Apeldoorn is eigenaar van een hoofdlicentie van GPR-Gebouw. Ontwikkelaars en architecten die in Apeldoorn een bouwproject gaan realiseren, kunnen via de gemeente een gratis sub-licentie aanvragen. Voor meer informatie: www.gprgebouw.nl

1.2 Efficiënt gebruik van eindige energie bronnen kan gemaakt door Warmte Koude Opslag (WKO) of restwarmtenet.

WKO. Open systemen: Techniek waarbij grondwater van en naar een koude en warme bel wordt gepompt om bodemenergie te winnen en op te slaan. Deze systemen worden aangeduid als WKO (of KWO). Deze toepassing is vaak geschikt wanneer er een grote vraag naar energie is (bijvoorbeeld voor de utiliteitsbouw, tuinbouwsector en andere grootschalige toepassingen). Omdat warmte en koude uit het gebouw aan de bodem wordt toegevoegd, kan een hoog rendement worden gehaald, met een besparing van 50% aan primaire energie. Deze techniek is te combineren met saneren van een verontreinigde bodem.

Energie zuinige systemen en maatregelen: Een HR++-ketel is een CV-ketel, maar dan met een veel hoger rendement, waardoor men energie kunt besparen. Een HR-combi-ketel combineert een energiezuinige voorziening voor de centrale verwarming en voor warm tapwater. Deze combinatie, waarmee u veel energie én kosten bespaart. Close-in boiler is een ontwerp concept. Het bespaart energie door middel van het vermindering van de fysieke afstand van de ketel naar de kraan van keuken en badkamers.

(Rest)warmtenet: Een warmtenet vervoert overschot aan warmte, in de vorm van warm water, uit bedrijven of andere gebouwen. Warmtenet levert dus energie. De kosten van de energie vorm zijn vaak laag. Haalbaarheid wordt bepaald door de afstand van het project naar het warmtenet.

1.3 Een derde speerpunt in het beleid van Gemeente Apeldoorn is het gebruik van duurzame energie door energie benutting van de zon, Wind en locale biomassa bronnen.

1.3.1 Zonne-energie: Er zijn drie technieken om zonne-energie om te zetten:

a) Passieve zonne-energie: techniek voor het benutten van zonne-energie zonder tussenkomst van apparaten. Het gebouw zelf is zodanig ontworpen dat zonlicht en zonnewarmte optimaal worden ingevangen, opgeslagen en gedistribueerd. Een belangrijkkenmerk van passieve zonne-energie is dat veel maatregelen niet tot extra kosten leiden. Het effect van passieve zonne-energie op de EPC (Energie Prestatie Certificaat) in de huidige woningbouwpraktijk is duidelijk aanwezig. Winst: In een proefproject van Senternovem bereikt de toepassing van deze maatregelen een verhoging van 0,06 in de EPC. Deze energiewinst is in feite gratis.

Voorwaarden: De oriëntatie en de grootte van ramen, beschaduwing en zonwering, de indeling van het gebouw, optimale isolatie, en de bouwmassa spelen daarbij een rol. Naast deze technieken van natuurlijk ventilatie en zonwering zijn ook nodig om de temperatuur van het gebouw te beheersen. De meeste mogelijkheden zijn er bij huizen met een voor- of achtergevel op het zuiden, plus of min dertig graden.

b) Actieve thermische zonne-energie: Bij actieve thermische zonne-energie worden zonnecollectoren gebruikt om de energie van de zon op te vangen. In de collector wordt direct en diffuus zonlicht omgezet in warmte. Een warmtedragend medium, meestal is dat water, transporteert het naar een voorraadvat waar deze voor langere of kortere tijd wordt opgeslagen. Het warme water wordt vervolgens gebruikt voor warm tapwater en/of ruimteverwarming. Een zonneboiler voor huishoudelijk gebruik kan daarmee het brandstofverbruik voor warm tapwater ongeveer halveren.

Winst: De toepassing van een zonneboiler heeft daarmee een aanzienlijk effect op de EPC van een woning. Een reductie met 0,1 tot 0,25 is mogelijk. Voorwaarden: Het is niet nodig een zonnecollector precies op het zuiden te richten; zuidoost en zuidwest zijn over het algemeen goed genoeg. Een goede opbrengst mogelijk wanneer de collector wordt geplaatst onder een hellingshoek tussen 15 en 70 graden

c) Fotovoltaïsche (PV) zonne-energie, ook wel zonnestroom genoemd, berust op de omzetting van licht in elektriciteit. Deze omzetting vindt plaats in een zonnecel. Winst: De verlaging van de EPC als gevolg van de plaatsing van zonnepanelen bedraagt gemiddeld 0,01 tot 0,02 per vierkante meter.

Voorwaarden:

Oriëntatie. Omdat zonnecellen het, meer dan zonnecollectoren, van de zomerzon moeten hebben, is een kleinere hellingshoek te prefereren.

Schaduw. Anders dan bij zonnecollectoren, heeft schaduw onevenredig grote gevolgen. Wanneer een zonnecel geen licht ontvangt, vormt hij een weerstand in de stroomkring, waardoor de productie van meerdere cellen sterk kan afnemen.

1.3.2 Windenergie: Windenergie is een traditionele vorm van duurzame energie in Nederland.

Grootschalig windenergie: Een moderne windturbine kan voldoende energie leveren meer dan 2000 huishoudens maar Windmolens kunnen niet overal geplaatst worden. Geschikte gebieden moeten voldoen aan een wettelijke kaders. Meer info: www.windenergie.nl

Kleinschalig windenergie: Voor toepassing in de bebouwde omgeving zijn speciale Urbaan Turbines in ontwikkeling. Deze kunnen in woonwijken en op kantoren en andere gebouwen geplaatst worden. Deze turbines wekken 2.000 tot 8.000 kWh elektriciteit per jaar op. De Urban Turbines zijn aangepast aan de windeigenschappen, geluid- en esthetische eisen van de gebouwde omgeving. Kleinschalige windenergie is in principe altijd mogelijk. Urbaan gebieden kunnen windschaduw en turbulenties veroorzaken wat er toe leidt de locatie minder geschikt is voor deze vorm van energie. Dit zal per project bekeken moeten worden.

1.3.3 Bodemenergie: (ook genoemd WKO. Gesloten systemen): Techniek waarbij vloeistof, vaak met een antivries (glycol) erin opgelost, door gesloten bodemlussen wordt geleid om warmte en koude aan de bodem te onttrekken. Deze techniek is meestal gebonden aan een enkel huis, maar is ook op grotere schaal mogelijk. De bovenste laag van de aarde, de bodem, wordt verwarmd door de zon. Dit noemen we bodemwarmte. Met een warmtepomp kan de temperatuur nog eens extra worden verhoogd tot bruikbare warmte. Warmtepompen zijn geschikt voor verwarming en koeling van woningen. Belangrijk is het afgiftesysteem. Voorwaarden: U kunt beter gebruik maken van vloer- of wandverwarming dan van radiatoren. Zo'n systeem maakt de warmtepomp efficiënter. Meer info: www.milieucentraal.nl