direct naar inhoud van 7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Asselsestraat 200
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1118-onh1

7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Gelet op de aard en de beperkte omvang van dit bestemmingsplan is het plegen van overleg met provinciale diensten als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) achterwege gelaten.