direct naar inhoud van 3.4 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Asselsestraat 200
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1118-onh1

3.4 Archeologie

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart 2006 ligt het plangebied binnen een zone met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Dit betekent dat bij bodemingrepen groter dan 50 m² en dieper dan 50 cm (stedelijk gebied) een archeologisch bureauonderzoek verplicht is. Afhankelijk hiervan kan een veldonderzoek verplicht worden gesteld. Dit is geregeld via een dubbelbestemming 'Waarde - archeologie hoog' in het bestemmingsplan of via de geldende monumentenverordening 2010.