direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Binnenstad Zuid-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-von1

5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de juridische regeling die de planologische aspecten vastlegt. In de inleiding wordt het karakter van dit bestemmingsplan beschreven. Paragraaf 5.2 beschrijft de gebruikte bestemmingen. Hier worden zowel de regels als de weergave van de bestemmingen op de plankaart beschreven. De beschrijving geeft aan hoe de regeling geïnterpreteerd moet worden. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden tenslotte de algemene regels en de overgangs- en slotregels besproken.