direct naar inhoud van 3.5 Kabels en leidingen
Plan: Bestemmingsplan Binnenstad Zuid-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-von1

3.5 Kabels en leidingen

In het plangebied lopen geen bovengrondse hoogspanningsleidingen. In het plangebied zelf ligt één straalpad dat vanuit het noordwesten in zuidoostelijke richting over het plangebied loopt. Bij dit straalpad geldt een hoogtebeperking voor bouwwerken met een hoogte vanaf 34 meter boven NAP. In het plangebied wordt echter geen bebouwing toegestaan met die hoogte. Er lopen verder geen gasleidingen of andere leidingen in het plangebied die tot een ruimtelijke beperking kunnen leiden.