direct naar inhoud van 3.4 Verkeer en vervoer
Plan: Bestemmingsplan Binnenstad Zuid-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-von1

3.4 Verkeer en vervoer

Wegen

Het plangebied ligt binnen de Binnenring. Het plangebied kent een aantal belangrijke ontsluitingswegen. Zo loopt dwars door het plangebied, van oost naar west, de Molenstraat-Centrum. Deze straat verbindt het oostelijk deel van Apeldoorn met de binnenstad. Een aantal wegen uit het plangebied komt op deze Molenstraat-Centrum uit, zoals de Veldhuisstraat, Sophialaan, Molendwarsstraat en de Stationsstraat.

Een andere belangrijke ontsluitingsweg is de Stationstraat. Deze straat loopt van noord naar zuid en loopt vanaf het station in noordelijke richting naar het centrum.

Openbaar vervoer

Het NS-station aan de zuidzijde van het plangebied is het centrale knooppunt voor het openbaar vervoer. Hier lopen de spoorlijnen Amersfoort-Deventer en Apeldoorn-Zutphen. Naast het station ligt het busstation waarvandaan buslijnen, zowel de stads- als de regionale lijnen, vertrekken.

Fietsers en voetgangers

In het plangebied is een doorstroomas voor het fietsverkeer aanwezig. Deze doorstroomas loopt bij het station onder het spoor door en is een belangrijke verbinding tussen noord en zuid (voor zowel fietsers als voetgangers), dus tussen de binnenstad en het zuiden van Apeldoorn. Een doorstroomas is een aantrekkelijke fietsroute, waar men als fietser snel, comfortabel en veilig kan fietsen.

Fietsers maken natuurlijk niet alleen gebruik van deze doorstroomassen. Er ligt een fijnmazig netwerk onder van fietspaden, fietsstroken en woonstraten waarin gefietst wordt. Dit net voedt de doorstroomassen en zorgt voor een goede bereikbaarheid van verschillende (kleinere) bestemmingen. De kwaliteit van deze voorzieningen is en blijft daarom ook van groot belang.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1110-von1_0018.png"
Figuur 13 Fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor  

Bij het station is reeds een ondergrondse, bewaakte fietsenstalling. Binnenkort wordt daaraan een bovengrondse onbewaakte fietsenstalling toegevoegd.