direct naar inhoud van 2.6 De Groene Mal
Plan: Bestemmingsplan Binnenstad Zuid-Oost
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1110-von1

2.6 De Groene Mal

Het gemeentelijk groenbeleid is neergelegd in de Groene Mal (oktober 2002), dat het groene kader is waarbinnen andere ruimtelijke functies een plaats krijgen.

Door middel van de Groene Mal wil Apeldoorn zich profileren als groene stad waar het goed wonen en werken is: Meer vulling, differentiatie en contrast in de stad is best, maar dan wel met behoud van de groene identiteit die Apeldoorn tot een gewilde vestigingsstad maakt. Deze identiteit moet duurzaam worden gegarandeerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1110-von1_0004.png"

Figuur 4 Kaart Groene Mal

Behoud en versterking van het groen in Apeldoorn heeft dus een hoge prioriteit. Uit onderzoek is gebleken dat met name in verstedelijkte gebieden behoefte is aan meer groen en natuur in de direct woon- en leefomgeving. In de Groene Mal zijn doelstellingen geformuleerd die gericht zijn op drie niveaus.

Het eerste niveau is gericht op de verweving van de stad met het landschap. In de stad is wat betreft het groen de volgende duidelijke tweedeling aan te wijzen: de westkant gelegen in het Veluwebos en de oostkant gelegen in (voormalig) agrarisch gebied. In het westen verloopt de overgang van stad naar bos vrijwel zonder barrières. De oostkant daarentegen heeft de meeste versterking van het groen nodig, wat tot gevolg heeft dat de meeste projecten uit de Groene Mal op dit deel van de stad gericht zijn.

Het tweede niveau is de verbinding van de stad met het omringende landschap. Aan de oostzijde zijn het de groene wiggen, geconcentreerde groencomplexen die de stad vanuit het landelijke gebied binnenlopen.

Het derde niveau is de dooradering van de stad met blauwe en groene structuren, door middel van het sprengen- en bekensysteem alsmede het complex van bos- en bomenlanen met daaraan gelegen parken.

De Groene Mal richt zich bij de ontwikkeling van deze gebieden expliciet op zeven belangrijke groene structuren in de stad. Dit zijn de beken, de sprengen, de kanaalzone, de lanen, de parken, de grote groengebieden en de groene wiggen.

Doorwerking op het plangebied

Het derde niveau van De Groene Mal is van toepassing op het plangebied. Door het plangebied liep vroeger de Kayersbeek. Deze is ondergronds gebracht. De vroegere ligging is op de kadastrale kaart -en dus ook in de ondergrond van de plankaart- nog goed herkenbaar: voor de Nettenfabriek langs, tussen Talens-bebouwing en moskee-terrein, doorstekend tussen Sophialaan en Molenstraat-Centrum en dan door Haven Centrum naar het kanaal. Het voornemen is om ook deze beek weer bovengronds te bregen. De plannen daarvoor zijn nog niet zo ver uitgewerkt dat de toekomstige ligging van de beek al in het voorontwerp van dit bestemmingsplan kan worden opgenomen. Wanneer de toekomstige ligging dan al wel is bepaald en de uitvoerbaarheid van het bovengronds brengen van de beek dan is aangetoond, zal de beek in het ontwerp van het bestemmingsplan worden bestemd.