direct naar inhoud van 7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Essenkamp Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1101-ont1

7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening niet toegezonden aan de provincie Gelderland of de VROM-inspectie. Dit plan betreft een ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied. In paragraaf 5.2 is beschreven waarom vooroverleg met het waterschap Veluwe niet nodig is geweest.