direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Essenkamp Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1101-ont1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

Zoals uit hoofdstuk 3 blijkt, zijn er in het plangebied geen cultuurhistorische waarden aanwezig.

5.4.2 Archeologische waarden

In onderlinge samenwerking is door Econsultancy een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd en door ARC B.V. een inventariserend veldonderzoek in de vorm van karterend booronderzoek. Dit gecombineerde onderzoek is bijlage 4 van Bijlagen bij de toelichting. Uit dit onderzoek blijkt dat in twee delen van het plangebied mogelijk archeologisch waarden te verwachten zijn. Die delen zijn redelijkerwijs echter te klein om nader onderzoek in te stellen. Door graafwerkzaamheden voor de bouw uit te voeren daar onder archeologisch begeleiding plaats te laten vinden, wordt voorkomen dat eventueel aanwezige, archeologische waarden verloren gaan.