direct naar inhoud van 3.6 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Essenkamp Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1101-ont1

3.6 Archeologie

Het plangebied heeft op de gemeentelijke archeologische beleidskaart 2006 een lage archeologische verwachtingswaarde Het gebied ligt vlak tegen de enk van Uddel. Geomorfologisch ligt het gebied in een landschap van relatief hooggelegen daluitspoelingswaaierafzettingen en –glooiingen met grofzandige humuspodzolen. Uit het gebied en de directe omgeving zijn geen archeologische vondsten bekend.