direct naar inhoud van Artikel 11 Algemene procedureregels bij nadere eisen
Plan: Bestemmingsplan Essenkamp Uddel
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1101-ont1

Artikel 11 Algemene procedureregels bij nadere eisen

Een beslissing omtrent het stellen van nadere eisen wordt niet genomen dan nadat belanghebbenden gedurende twee weken, na publicatie van het voornemen tot het stellen van nadere eisen in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk zienswijzen tegen die nadere eisen bij burgemeester en wethouders in te dienen.