direct naar inhoud van Bijlage 5 Procedureschema
Plan: Bestemmingsplan Essenkamp Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1101-onh1

Bijlage 5 Procedureschema

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding   -  
Voorbereidingsbesluit geldig t/m   -  
Voorontwerp ter inzage d.d.   -  
Ontwerpplan ter inzage d.d.   02-09-2010 - 13-10-2010  
Vaststelling door gemeenteraad d.d.   27-01-2011  
Ter inzage legging vastgesteld plan d.d.   10-02-2011 - 23-03-2011  
Aanwijzing GS/Minister van VROM   -  
Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak d.d.   -  
Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Datum inwerkingtreding b.p.   25-03-2011  
Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Datum onherroepelijkheid b.p.   25-03-2011  
Opmerkingen