direct naar inhoud van 4.1 Bebouwing
Plan: Bestemmingsplan Essenkamp Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1101-onh1

4.1 Bebouwing

Uitgangspunten

De eigenaar wil de grondgebonden (huur)woningen in het plangebied slopen en vervangen door woningen die aan de eisen van deze tijd voldoen. De doelgroep voor de woningen zijn eenpersoons- en tweepersoons huishoudens (senioren en starters).

Naast deze volkshuisvestelijke wens, zijn er twee stedenbouwkundige wensen van belang. Het eerste ruimtelijke uitgangspunt is dat de nieuwe bebouwing, qua schaal en vormgeving, goed aan blijft sluiten bij de dorpse omgeving, zonder historiserend te zijn. Dat houdt vooral in dat de nieuwe bebouwing niet veel hoger dient te worden dan nu het geval is. Daarnaast is het stedenbouwkundige streven om het aangrenzende, noordoostelijke hof beter zichtbaar te maken in de dorpsstructuur. Bij het doorrijden van de Essenkamp valt dat hof niet tot nauwelijks op, terwijl er, relatief gezien, een aanzienlijk aantal woningen gelegen zijn.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1101-onh1_0008.png"

Figuur 8: tekening nieuwe situatie

Uitwerking

De bovenstaande uitgangspunten hebben een uitwerking gekregen door op de plek van de vier aaneengebouwde seniorenwoningen een gebouw met zes appartementen te projecteren. Dit gebouw bestaat uit twee bouwlagen zonder een kap. Dit gebouw wordt daarmee nauwelijks hoger dan het bestaande gebouw. De voorgevelrooilijn blijft praktisch gelijk. In het bouwplan is een verspringing in de voorgevel aangebracht, zodat de toegang naar de appartementen wordt geaccentueerd en zodat ruimte ontstaat voor een dorps gevelbeeld door een goede toepassing van balkons. Het bouwvolume wordt smaller dan nu het geval is. Daardoor ontstaan twee zichtlijnen naar het achtergelegen hof. Ook worden de nieuwe woningen dieper, wat niet bezwaarlijk is om dat de appartementen logischerwijs geen achtertuin hebben en achter dit gebouw een open ruimte aanwezig is in de vorm van het eerder genoemde hof. Direct rondom de apppartementen zal het betreffende perceel worden uitgegeven als tuin, waarbij ook enkele bomen zullen worden aangeplant.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1101-onh1_0009.png"

Figuur 9: sfeerimpressie appartementen

De twee seniorenwoningen in het zuidwestelijke deel van het plangebied maken ruimte voor woningen die qua type enigszins vergelijkbaar zijn, maar wel voldoen aan de eisen van deze tijd. Aan de Essenkamp is een woning gepland die bestaat uit twee bouwlagen met een assymetrische kap. Deze markeert de toegang naar het eerder genoemde hof. Tegen de voorgevel van deze woning is in een kleine berging voorzien. Haaks op die woning zijn de andere twee woningen gepland. Deze woningen komen dus aan het toegangspad naar het hof te staan en 'verbinden' zo het hof met de Essenkamp. Deze twee woningen bestaan uit anderhalve bouwlaag met een lage kap. De vormgeving van deze drie grondgebonden woningen is eigentijds, passend binnen de dorpsbebouwing.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1101-onh1_0010.png"

Figuur 10: sfeerimpressie grondgebonden woning aan Essenkamp

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1101-onh1_0011.png"

Figuur 11: impressie voorgevel van grondgebonden woningen