direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Essenkamp Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1101-onh1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

In het dorp Uddel is een zekere tweedeling waarneembaar. De Elspeterweg, de in het zuiden overgaat in de Garderenseweg, vormt de belangrijkste, doorgaande verkeersader in het dorp. Langs de weg is lintbebouwing aanwezig in de vorm van met name vrijstaande woningen met daartussen verschillende bedrijven en maatschappelijke functies. Dit is het 'bedrijvige deel' van het dorp.

Buiten de bebouwing langs de Elspeterweg en de Garderenseweg zijn rustige woonbuurtjes aanwezig. Vanuit het verleden zijn die aan het dorp toegevoegd als relatief beperkte uitbreidingen. Daarbij is vooral aangehaakt op de al aanwezige wegen. De woningtypes zijn zeer divers en hoofdzakelijk grondgebonden. Voor het overige wordt het dorp omringd door agrarisch gebied en de bossen van de Veluwe.

Het plangebied betreft een deel van het rustig woongebied, omgeven door andere woonbebouwing en gelegen op ruime afstand van de Elspeterweg.

De grondgebonden woningen in het plangebied zijn seniorenwoningen. Het betreffen twee woningblokjes. Het zuidwestelijke blokje omvat twee woningen, het noordoostelijke blokje omvat vier woningen. De woningen zijn alle zes van hetzelfde type. De woningen bestaan uit een bouwlaag met een kap, opgetrokken uit bakstenen en dakpannen. Opvallende elementen zijn de lage goten en de verspringende lessenaarsdaken. Naar moderne maatstaven zijn deze grondgebonden woningen aan de kleine kant.

Tussen de twee woningblokjes loopt de toegangsweg naar de achtergelegen woningen. Het betreffen een appartementencomplex en enkele rijtjeswoningen, die daar gesitueerd zijn rond een parkeerterrein annex tuin (een hof). Doordat tussen die woningen en de Essenkamp andere woningen staan (de woningen in het plangebied) liggen ze enigszins 'verscholen' binnen de stedenbouwkundige structuur van het dorp. Langs de toegangsweg zijn enkele parkeerplaatsen aanwezig. De inrichting is sober en doelmatig.

Op het perceel Essenkamp 35-39/61-65 is een bouwvolume aanwezig, dat bijna de gehele breedte van het perceel beslaat. Dat volume bestaat uit twee bouwlagen en een flauw schilddak, met op de begane grond en aan de weg zijde een aanbouw. Op de begane grond is een steunpunt voor zorg aanwezig. Voor het overige wordt het gebouw benut voor zes appartementen (voor verstandelijk gehandicapten).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1101-onh1_0005.jpg"

Figuur 5: Essenkamp 3 en 5

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1101-onh1_0006.jpg" Figuur 6: Essenkamp 27-33