direct naar inhoud van 3.1 Historie
Plan: Bestemmingsplan Essenkamp Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1101-onh1

3.1 Historie

Op de topografische kaart van omstreeks 1910 is het enkencomplex van Uddel nog goed herkenbaar. Daaromheen lagen jonge ontginningen (weilanden) en de nog niet ontgonnen gronden (de woeste gronden). Het plangebied ligt in de rand van het enkencomplex en was onbebouwd. Een enk wordt, afhankelijk van de streek waarin hij ligt, ook wel aangeduid als es. Tegen het plangebied aan, op de hoek van de huidige Harderwijkerweg en Elspeterweg, is een met houtwallen omzoomde akker te zien, een kamp. Dat lijkt de naam van de straat te verklaren waaraan het plangebied ligt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1101-onh1_0004.jpg"

Figuur 4: topografische kaart van omstreeks 1910

Later is het plangebied ontgonnen voor agrarisch gebruik. In de jaren zestig van de vorige eeuw maakte het dorp een 'groeispurt'. Langs de bestaande wegen ontstond lintbebouwing in de vorm van vrijstaande woningen en enkele projectmatige uitbreidingen. De woningen in het plangebied betreffen zo'n projectmatige uitbreiding. Hiervoor werd in wezen de Uddelsekampweg doorgetrokken richting de Harderwijkerweg.