direct naar inhoud van Bijlage 3 Procedureschema
Plan: Bestemmingsplan Woudhuizermark 100
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1099-onh1

Bijlage 3 Procedureschema

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding   -  
Voorbereidingsbesluit geldig t/m   -  
Voorontwerp ter inzage d.d.   -  
Ontwerpplan ter inzage d.d.   4 september 2008  
Vaststelling door gemeenteraad d.d.   17 juni 2010  
Ter inzage legging vastgesteld plan d.d.   29 juli 2010  
Aanwijzing GS/Minister van VROM   -  
Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak d.d.   -  
Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Datum inwerkingtreding b.p.   10 september 2010  
Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Datum onherroepelijkheid b.p.   10 september 2010  
Opmerkingen   -