direct naar inhoud van 5.4 Overleg instanties
Plan: Bestemmingsplan Woudhuizermark 100
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1099-onh1

5.4 Overleg instanties

Gelet op de aard en de beperkte omvang van deze wijziging is het plegen van overleg met provinciale diensten als bedoeld in het Besluit op de Ruimtelijke Ordening achterwege gelaten. Het plangebied is niet gelegen in een bijzonder gebied zoals Ecologische Hoofdstructuur of Natura 2000 gebied. Het overleg met het Waterschap als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is achterwege gelaten, dit in overeenstemming met de richtlijn "Watertoetsprocedureregels voor postzegelplannen" van het Waterschap Veluwe.