direct naar inhoud van 3.2 De regels
Plan: Bestemmingsplan Woudhuizermark 100
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1099-onh1

3.2 De regels

Hoofdstuk 1 van de regels geeft de inleidende regels. Het betreft de begripsregels, waarin de in het plan voorkomende begrippen worden gedefinieerd, en de wijze van meten en berekenen.

In hoofdstuk 2 zijn de bestemmingsomschrijvingen opgenomen. In hoofdstuk 3 (Algemene regels) zijn regels opgenomen die gelden voor alle bestemmingen. In artikel 5, lid 1 zijn bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen gelden.

In artikel 6 staan de algemene gebruiksregels. Hierin staat ondermeer een verbod om grond en bouwwerken te gebruiken in strijd met de bestemming. De overige artikelen bevatten zeer bekende regels die geen nadere bespreking behoeven.

Hoofdstuk 4 bevat tot slot de strafbepaling, het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.