direct naar inhoud van 3.1 De plankaart
Plan: Bestemmingsplan Woudhuizermark 100
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1099-onh1

3.1 De plankaart

Het plangebied is getekend op één gekleurde plankaart, schaal 1:2500, met nummer Bp517.

De plankaart is zo getekend dat ter plaatse van het perceel met de bestemming 'Bedrijf" binnen het bebouwingsvlak twee bedrijfswoningen zijn toegestaan.

De percelen met de bestemming Agrarisch - Kwekerij hebben voor een deel een aanduiding "milieuzone kwekerij". Ter plaatse van deze aanduiding is voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor open teelt een aanlegvergunning noodzakelijk. Er geldt een uitzondering op het bestrooien van gronden of gewassen met bestrijdingsmiddelen voor open teelt waarvan het gebruik is toegestaan op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

De gronden van de initiatiefnemer ten zuiden van de bedrijfswoningen hebben de bestemming 'Agrarisch '.