direct naar inhoud van 2.4 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Woudhuizermark 100
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1099-onh1

2.4 Archeologie

De locatie is gelegen in een belangrijke archeologische zone. Uit een inventariserend veldonderzoek d.d. 7 april 2006 is gebleken dat geen aanvullend onderzoek nodig is. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen wat betekent dat zich in het gebied waarschijnlijk nooit archeologische waarden hebben bevonden. Er is derhalve geen aanleiding om vanuit archeologische overwegingen geen medewerking te verlenen aan de voorgestane ontwikkeling.