direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Woudhuizermark 100
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1099-onh1

1.1 Aanleiding

Het perceel Woudhuizermark 100 is gelegen in bestemmingsplan Zonnehoeve diverse herzieningen I. Voor de vestiging van het aannemersbedrijf is de 1e partiële herziening van bestemmingsplan Zonnehoeve Diverse Herzieningen I vastgesteld door de gemeenteraad op 21 december 1995 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 1 mei 1996.


Er is een bouwplan ingediend voor het vervangen van de bestaande bedrijfswoning en het plaatsen van een tweede bedrijfswoning op het perceel Woudhuizermark 100 te Apeldoorn. In de geldende 1e partiële herziening van bestemmingsplan Zonnehoeve heeft het perceel de bestemming 'bedrijfsdoeleinden' met een nadere aanduiding voor één dienstwoning. De tweede bedrijfswoning kan op grond van het geldende bestemmingsplan niet gerealiseerd worden.

De belangrijkste voorwaarde die gekoppeld is aan de medewerking aan een tweede bedrijfswoning is een goede bedrijfsvoering. Hierbij wordt gekeken naar de aard, de omvang, de continuïteit en de inrichting van het bedrijf.

Er is sprake van een bouwbedrijf in de vorm van een maatschap waarin een tweetal families (vader en zoon) werkzaam zijn. Gezien het bedrijfstype en de omvang van het bedrijf afgezet tegen de geldende maatstaven biedt het bedrijf qua omvang en activiteiten aan twee volwaardige arbeidskrachten een volledige of nagenoeg volledige dagtaak. Naast de omvang van het bedrijf wordt bij het bepalen van de noodzaak voor een tweede bedrijfswoning ook gekeken naar de aard en continuïteit van een bedrijf. Het bedrijf wordt gerund door twee gezinnen. Met de realisering van de woning kan er ook daadwerkelijk sprake zijn van een goede verdeling van werkzaamheden tussen beide gezinnen. Gelet op het feit dat er sprake is van een bestaand bedrijf dat zijn continuïteit heeft bewezen, dat er sprake is van bedrijfsopvolging waarbij de leeftijd van de maten de continuïteit voldoende waarborgt en afgaande op de door de aanvrager verstrekte bedrijfsgegevens komt het bedrijf in aanmerking voor vestiging van een tweede bedrijfswoning.

De Woudhuizermark is gelegen aan de rand van het stedelijke gebied van Apeldoorn. Het plan betreft het toevoegen van een tweede bedrijfswoning. Er is inmiddels bouwvergunning afgegeven voor het vervangen van de bestaande bedrijfswoning aan de westzijde de huidige bedrijfswoning, waarbij de rooilijnen gelijk liggen met de huidige bedrijfswoning. Op onderstaande luchtfoto is de fundering van de vervangende bedrijfswoning al te zien. De tweede bedrijfswoning moet worden gebouwd ter plaatste van de bestaande bedrijfswoning, op onderstaande luchtfoto te herkennen aan het rode kader.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1099-onh1_0001.jpg"

Luchtfoto: Woudhuizermark 100 met aan de westkant de kassen van een kwekerij


Het perceel heeft rondom een groene erfafscheiding waardoor de opstallen beperkt zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. De bebouwing heeft een autonoom karakter. De voorgestelde volumes zijn eenvoudig en kleinschalig van opzet en passen derhalve goed in het landelijke beeld van het gebied. Parkeren kan plaatsvinden op eigen terrein.