direct naar inhoud van 7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Dorpstraat 25 Beekbergen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1096-onh1

7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Gelet op de strekking en omvang van het plan is geen overleg gepleegd ex artikel 3.1.1. van het Besluit op de ruimtelijke ordening. Volledigheidshalve is het plan wel voor vooroverleg verzonden naar het Waterschap. Het Waterschap Veluwe heeft bij brief d.d. 13 januari 2011 met kenmerk 213873/PD/rk gereageerd en aangegeven dat zij geen opmerkingen heeft.